Kontakt

Är du entreprenör och söker kapital?

Skicka en kort beskrivning, max en sida, som presenterar er affärsidé produkt/tjänst, kundsegment och investeringserbjudande till oss på info@ida-inwest.se.

Tänk på att vara tydlig med ert erbjudande, både det som ni har till era kunder och det som ni erbjuder investerare.

Bedömer vi det som intressant för IDA kommer vi ta kontakt med er för en diskussion och kommer be er om en mer utförlig presentation. Efter det kommer IDAs styrelse välja ut de bolag som får komma på nästa pitchdag.

Vill du bli medlem eller har andra frågor kring samarbete?

Mail: info@ida-inwest.se.

Hur fungerar nätverket?

Varje år genomför IDA minst fyra investerarträffar där 3-4 bolag får presentera sig. Investeringsträffarna kombineras med utbildningsinslag för att fördjupa medlemmarnas kunskap inom till exempel juridik, företagsekonomi, bolagsstyrning, bolagsvärdering eller utveckling inom olika branscher.

Medlemmarna inom IDA investerar som enskilda individer, antingen privat eller via sina bolag, men samarbetar för att bidra med kompetens, nätverk och erfarenheter till varandra och inte minst till bolagen.

Ofta är vi flera som investerar i samma bolag – för er som bolag innebär det en totalt större investering men fördelad på olika poster. Detta innebär att de bolag som vi väljer ut måste vara intresserade av att ta in flera ägare med lägre ticketsize.

Styrelse

IDA InWest Ideell förening

Carola Ristoff

Ordförande

Ingrid Wallgren

Sekreterare

Gunilla Rydberg

Kassör

Lotta Rosendahl

Relationsansvarig

Marie Hagstedt

Relationsansvarig