En förening för kvinnliga affärsänglar

IDA InWest har sin bas i Västsverige och består av ett 40-tal kvinnor som investerar i bolag i tidiga skeden.  Nätverket startade 2008 med fokus på kvinnligt ägande och entreprenörskap. 

erfarenhet

Nätverket består av aktiva medlemmar med erfarenhet av bolagsbyggande i olika ledande positioner och diverse olika branscher.

Engagemang

Vid en investering eller annat samarbete får du inte en tyst partner utan en person eller ett engagerat team som bidrar på riktigt.

Långsiktighet

Till skillnad från andra typer av riskkapital är inte en exit förutbestämd enligt en standardmall utan anpassas utifrån bolaget.

Om oss

Syftet är att öka antalet kvinnor som investerar i tidiga skeden samt bidra till ökad jämställdhet när det gäller tillgång på riskkapital.

IDA håller därför ett extra öga på kvinnliga entreprenörer samt verkar även för att utveckla kompetensen bland investerare. IDA strävar också efter att bidra med erfarenhet, nätverk och kompetens till företagen och därigenom skapa ett positivt inflytande.

Investeringar

Varje år blir ett 15-tal bolag utvalda och får pitcha på IDA:s investeringsträffar.

Urvalet baseras på tre kriterier: Entreprenören, Teamet och Affärsidén.

De utvalda bolagen får presentera för IDAs medlemmar, som individuellt väljer om de vill gå vidare med ett eller flera bolag för uppföljningsmöten.

Entreprenören

En kreativ, kompetent och realistisk entreprenör, med kund- och säljfokus.

Teamet

Ett team med blandade kompetenser, erfarenheter och kontakter.

Affärsidén

En skalbar affärsidé som bidrar till det hållbara samhället med god potential för tillväxt och avkastning.