IDA InWest - Förening för kvinnliga affärsänglar

IDA har sin bas i Västsverige och består av ett 40-tal kvinnor som investerar i bolag i tidiga skeden.  Nätverket startade 2008 med fokus på kvinnligt ägande och entreprenörskap. 

Syftet är att öka antalet kvinnor som investerar i tidiga skeden samt bidra till ökad jämställdhet när det gäller tillgång på riskkapital. IDA håller därför ett extra öga på kvinnliga entreprenörer samt verkar även för att utveckla kompetensen bland investerare. IDA strävar också efter att bidra med erfarenhet, nätverk och kompetens till företagen och därigenom skapa ett positivt inflytande.

Varje år blir ett 15-tal bolag utvalda och får pitcha på IDA:s investeringsträffar. Viktiga kriterier för att bolag skall bjudas in är det finns

  • en kreativ, kompetent och realistisk entreprenör, med kund- och säljfokus,
  • ett team med blandade kompetenser, erfarenheter och kontakter,
  • en skalbar affärsidé som bidrar till det hållbara samhället med god potential för tillväxt och avkastning.
 
 

IDA InWest - Så funkar vi

Varje år genomför IDA minst fyra investerarträffar där 3-4 bolag får presentera sig. Investeringsträffarna kombineras med utbildningsinslag för att fördjupa medlemmarnas kunskap inom till exempel juridik, företagsekonomi, bolagsstyrning, bolagsvärdering eller utveckling inom olika branscher.

Medlemmarna inom IDA investerar som enskilda individer, antingen privat eller via sina bolag, men samarbetar för att bidra med kompetens, nätverk och erfarenheter till varandra och inte minst till bolagen.

Ofta är vi flera som investerar i samma bolag – för er som bolag innebär det en totalt större investering men fördelad på olika poster. Detta innebär att de bolag som vi väljer ut måste vara intresserade av att ta in flera ägare med lägre ticketsize.

 

Är du entreprenör och söker kapital?

Vill du presentera ditt företag för IDA? Gör så här:

Skicka en kort beskrivning, max en sida, som presenterar er affärsidé produkt/tjänst, kundsegment och investeringserbjudande till oss på info@ida-inwest.se.

Tänk på att vara tydlig med ert erbjudande, både det som ni har till era kunder och det som ni erbjuder investerare.

Bedömer vi det som intressant för IDA kommer vi ta kontakt med er för en diskussion och kommer be er om en mer utförlig presentation. Efter det kommer IDAs styrelse välja ut de bolag som får komma på nästa pitchdag.

De utvalda bolagen får presentera för IDAs medlemmar, som individuellt väljer om de vill gå vidare med ett eller flera bolag för uppföljningsmöten.

Vill du veta mer eller bli medlem?

 Är du intresserad av att bli medlem i IDA, eller bara vill veta mer så kontakta oss på info@ida-inwest.se.